Forslag om lavere gaspris

Regeringen bør gennemføre en omfattende ændring af de danske energiafgifter, sådan at prisen på gas bliver sænket markant. Det vil øge forbruget af gas med mindst 10 procent, mens forbruget af olie og kul vil falde.

Sådan lyder en af anbefalingerne i en rapport, som er afslutningen på et tre-årigt forskningsprojekt, som en forskergruppe ved AKF (Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut) netop har afsluttet.

»Det nuværende afgiftssystem er baseret på en diskriminerende struktur, hvor staten reelt støtter brugen af miljøskadelige energiformer som kul og olie på bekostning af gas,« forklarer Jesper Munksgaard, docent, ph.d. og leder af forskergruppen...

Læs også