Flere 60-årige udsætter efterløn

Danskere i 50-års alderen har ændret holdning til, hvornår det er passende at forlade arbejdsmarkedet. Flere vil arbejde længere, sådan som politikerne og økonomerne ønsker. Det viser tal fra Socialforskningsinstituttet (SFI), som hver femte år gennemfører en omfattende ældreundersøgelse blandt flere tusinde danskere på vej mod eller godt inde i pensionsalderen.

- Efterlønsreformen er en af de ting, der spiller ind. Den er blevet gennemført imellem de to seneste interviewrunder, og tendensen til at blive længere på arbejdsmarkedet gælder på tværs af både køn og uddannelsesbaggrund, siger programleder på SFI Niels Hansen til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Sammenlignet med 1997 forventer markant flere 57-årige nu at fortsætte på arbejdsmarkedet, efter at de er fyldt 60 år. De planlægger i stedet at trække sig tilbage som 62-årige, sådan som efterlønsreformen tilskynder til. Mønstret er det samme for de 52-årige, selv om tendensen til at arbejde længere her er endnu mere udtalt...

Læs også