Mere fiskeri efter muslinger og østers

Det danske muslingefiskeri bør gøres mere effektivt og måske bedre rent miljømæssigt. Derfor udpeger fødevareministeren et udvalg, som inden for et år skal komme med nye bud på bæredygtige løsninger.

Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) har netop udpeget partifællen, amtsborgmester Laurits Tørnæs, Ribe Amt, til at være formand for et nyt udvalg. Det skal sætte yderligere fart i det danske muslingefiskeri og komme med anbefalinger til politikerne om fremtiden for fangsterne efter muslinger og østers i Danmark. Udvalget vil bestå af repræsentanter for en lang række myndigheder, brancheorganisationer, miljøinstitutioner og -foreninger, amter samt andre berørte parter.

Udvalgets arbejdsgrundlag er at belyse muligheder for at fremme en bæredygtig udnyttelse af muslinger i de danske farvande. Det gælder både i Limfjorden, Vadehavet og andre steder i landet. Udvalget skal desuden fokusere på opdræt af alle former for muslinger og østers...

BRANCHENYT
Læs også