Barmarksværkers priser undersøges igen

Alle landets decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker - også kaldet barmarksværkerne - får efter påske et spørgeskema, hvor de skal svare på, om deres varmepris kan konkurrere med prisen på varme fra et individuelt oliefyr.

Det er Aktionsudvalget for Barmarksværkerne, der vil se, om pengene fra den redningspakke på 81,8 mio. kr., som økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) netop har udbetalt, har løst værkernes økonomiske problemer, eller om nogle værker fortsat er i en vanskelig situation.

Alle 82 værker vil blive bedt om at svare på, hvor meget de fik udbetalt fra hjælpepakken, og hvad forbrugerne aktuelt betaler for varmen. Desuden bliver de bedt om at fortælle, hvordan de vurderer deres situation...

BRANCHENYT
Læs også