Rekordtab hos Reuters

Medieselskabet Reuters blev i 2002 ramt af det største underskud i selskabets 150-årige historie, og selskabet vil beskære medarbejderstaben med 3000 i perioden frem til 2006.

I forvejen er Reuters i gang med en omfattende omstrukturering, som skal skære 10 pct. af medarbejderne væk.

Underskuddet i 2002 blev på 4,5 mia. kr. Årsagen er de bl.a. voldsomme kursfald på aktiemarkederne siden foråret 2000, som har fået mange af Reuters' kunder i finansverdenen til at skære ned på de ydelser, de køber hos Reuters...

Læs også