Aalborg Portland frikendes - begmand til EU-Kommisionen

Mange års juridisk tovtrækkeri ender nu efter alt at dømme med pure frifindelse af den danske cementfabrik Aalborg Portland ved EF-domstolen og en kæmpebegmand til EU-Kommissionen.

Fabrikken, der er et hundrede procent ejet datterselskab i FLS Industries, slipper for at betale en bøde på 17,6 mio. kr. i den største kartelsag i EU's historie. I en indstilling til EF-domstolen skriver generaladvokat

Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, at Aalborg Portland ikke kan gøres ansvarlig for et tidligere selskabs handlinger, og at EU-Kommissionen skal betale alle omkostninger ved den langvarige retssag. Omkring 85 procent af alle domme ved EF-domstolen følger indstillingen fra generaladvokaten...

BRANCHENYT
Læs også