Minister bøjer sig og lukker grønne foreninger ind

Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) bøjer sig nu for kritikken og lukker Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ind i varmen, så de kan være med til at revidere og forenkle jordlovene og landbrugsloven.

Samtidig har ministeren inviteret Amtsrådsforeningen til at være med i det udvalg af embedsmænd og repræsentanter for landbruget, der for tiden arbejder på at revidere loven.

- Det har aldrig været min intention, at de grønne organisationer skulle holdes uden for indflydelse på den ny landbrugslov. De ville under alle omstændigheder være blevet involveret i forbindelse med de politiske drøftelser, der følger udvalgsarbejdet, erklærer Mariann Fischer Boel i dag i en pressemeddelelse...

BRANCHENYT
Læs også