Advarsel mod hjerneflugt

Det danske samfund har ikke råd til at uddanne akademikere, som i stort tal flygter til vellønnede job og lave skatter i udlandet, advarer professor. Han forventer, at det snart er slut med gratis universiteter.

Danske akademikere satser i stigende grad på en international karriere, og det kan blive en alvorlig trussel mod den danske tradition for gratis uddannelse, advarer professor, dr. oecon Svend Hylleberg:

»Vi producerer flere og flere kandidater, som forsvinder ud i verden - til universiteter, internationale organisationer og private virksomheder, og det er samfundsøkonomisk en meget dårlig investering: Vi giver folk en gratis uddannelse. Så sender vi dem videre til velbetalte job med lav skat i andre lande. Og så kommer de hjem, når de bliver syge eller går på pension,« siger Svend Hylleberg, leder på Institut for Økonomi, Aarhus Universitet...

Læs også