EU vil granske TV 2

EU-Kommissionen skønner, at den danske stat gennem syv år har givet TV 2 654 mio. kr. for meget i offentlig støtte

Efter flere måneders forberedelser besluttede EU-Kommissionen i går at indlede en undersøgelse af den danske stats bidrag til TV 2.

Hvis den kommende granskning ender med at bekræfte formodningen om en ulovlig og konkurrenceforvridende støtte på ikke mindre end 654 mio. kr. fordelt over perioden 1995-2002, kan det få store konsekvenser for den privatisering af TV 2, som er på vej...

Læs også