KAD kræver kønskvotering i LO's top

Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) vil indføre kønskvotering, der skal rette op på den meget ringe repræsentation af kvinder i både LO og de enkelte fagforbunds top. Skal det nye LO appellere bredt til befolkningen, er det ifølge KAD afgørende, at ledelsen på en rimelig måde afspejler medlemssammensætningen.

KAD arbejder ifølge Ugebrevet A4 på et konkret forslag til LO's ekstraordinære kongres 8. februar, hvor grundlaget og beslutningsstrukturen for det fornyede LO skal vedtages af delegerede fra de 20 forbund i LO-familien.

- Det er ikke realistisk at indføre kønskvotering i LO's nye daglige ledelse allerede nu, fordi der kun er to kvindelige forbundsformænd at vælge ind. Men man kan jo fastsætte nogle kvoter for, hvor mange kvinder der skal med i den daglige ledelse på længere sigt. Og derudover skal LO som hovedorganisation klart signalere, at de enkelte forbundsledelser, eventuelt gennem kønskvotering, bør afspejle medlemmernes kønsmæssige fordeling, siger KAD's næstformand Jane Korczak...

BRANCHENYT
Læs også