Flere havdage til danske torskefiskere

Erhvervsministeriet skal undersøge, om der kan findes midler, som kan bruges til støtte af de berørte lokalsamfund.

Fødevareministeren vil forsøge at hjælpe fiskere og lokalsamfund på den jyske vestkyst, som bliver hårdt ramt af den nye fiskerireform. Samtidig bebuder ministeren, at trængte danske torskefiskere kan få udvidet antallet af dage, de må fange fisk i Nordsøen.

Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) var i går i samråd i Folketingets fødevareudvalg. Her skulle hun gøre rede for, hvordan fremtiden kan komme til at se ud for dansk fiskeri efter vedtagelsen i december af en ny fælles fiskerireform i EU. På rådsmødet i Bruxelles lige før jul blev også vedtaget kvoter for 2003 og en midlertidig genopretningsplan for bl.a. torsken i Nordsøen. Det skal løbe frem til 1. juli i år, hvor en ny og mere omfattende plan skal være på plads...

Læs også