Det gode byliv forsømmes i planlægningen

Forsker kritiserer moderne byplanlægning for at tage udgangspunkt i dogmer og politiske opfattelser af, hvordan folk skal bo, i stedet for at tage højde for moderne bymenneskers egne individuelle ønsker og behov, der hvor de bor.

Dansk byplanlægning lever ikke op til moderne menneskers krav til bylivet. Det konstaterer seniorforsker John Pløger fra By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut) i en kommentar til planlægningsudviklingen i dagens Danmark.

John Pløger, der har sammenfattet sine synspunkter i essayet "Den fragmentariske by og det gode byliv", finder, at moderne byplanlægning tager for lidt hensyn til folks forskellige måde at bruge byen på. Han efterlyser en planlægning, der i højere grad tager højde for det enkelte individs livsverden...

Læs også