DFDS genoptager urinkontrol

DFDS har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols ord for, at det er lovligt at teste besætningsmedlemmer for narkotika og alkohol.

DFDS genindfører stikprøvekontrollen af narkotika og alkohol hos besætningsmedlemmer efter at have vundet en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om, at dette er lovligt.

Fagforeningerne kalder afgørelsen usaglig, men vil ikke bestride rederiets ret til at foretage urintests...

Læs også