Nyt liv i byggeeksporten

De voldsomme naturkatastrofer, som hærgede i eftersommeren, sætter skub i den danske byggebranche

Efter nogle magre år står den danske byggeeksport til Tyskland formentlig over for et positivt vendepunkt. Det er ganske vist på en tragisk baggrund. Men både konsul Kaj Fortmann Petersen, det danske generalkonsulat i Hamburg, og Jens O. Hansen, leder af udlandsafdelingen for de to snart sammensluttede danske byggeorganisationer Danske Entreprenører og Byggeriets Arbejdsgivere BYG, forudser en stigende tysk efterspørgsel ikke alene efter danske byggekomponenter men også efter danske specialister til den tyske byggesektor de kommende år.

Den tragiske baggrund er naturligvis de meget voldsomme naturkatastrofer, vi her i eftersommeren blev vidne til i Tyskland, Tjekkiet og Østrig, hvor store byområder blev helt eller delvis lagt i ruiner, efter at floderne Donau, Moldau og Elben gennembrød digerne, da de steg med op til en halv snes meter over normal vandstand...

BRANCHENYT
Læs også