Storrum koster milliarder

Bedre planlægning og mere hensyn til medarbejdernes ønsker om placering og indretning af de nye storrumskontorer i moderne domicilbyggeri vil give øget produktion og effektivitet, lyder det fra rådgivende ingeniørfirma.

Dårligt indeklima og for høje temperaturer i moderne danske kontorhuse koster samfundet mellem 10 og 30 mia. kr. om året i forringet produktivitet. Det vurderer projektchef, cand. scient. Kim Gulvad Svendsen fra det rådgivende ingeniørfirma Bascon, Århus på grundlag af undersøgelsesmateriale fra DTU og tal fra Danmarks Statistik.

»Beregninger har vist, at effektiviteten falder med 10 pct., hvis temperaturen overstiger 25 grader i et kontorrum. Og da danske lønmodtagere ifølge Danmarks Statistik havde en samlet indtjening i 2001 på 625,4 mia. kr., vil en produktivitetsnedgang på blot 2 - 5 pct. svare til et beløb på 10 - 30 mia. kr.,« siger Kim Gulvad Svendsen...

BRANCHENYT
Læs også