Danmarks største dagblad

Jyllands-Posten udkom første gang i ydmyge lokaler i Århus 2. oktober 1871 i et oplag, der endnu seks år efter lå på 1605 eksemplarer.

Historien om udviklingen frem til de 179.716 (hverdage) og 240.057 (søndag) eksemplarer i 2002 handler om en udpræget jysk publikation, der snart blev en stor landsdelsavis, og siden 1994 er Danmarks største dagblad.

Politisk var bladet konservativt, men også i journalistisk betydning, ikke mindst i udseende: Énspaltede overskrifter og absolut ingen illustrationer, men med stor vægt på en saglig, sober nyhedstjeneste. Allerede i 1877 sikrede JP sig en førerstilling her, da bladet fik tilladelse til at bruge telegrafvæsenets linier, så nyheder fra København kom i næste dags avis...

BRANCHENYT
Læs også