Et avismarked under forvandling

De to største danskejede avisfonde - Jyllands-Postens Fond og Politiken-fonden - er gået i forhandling om dannelse af et fælles selskab, som har til formål at betrygge de to bladhuses fortsatte udvikling i et mediemarked under hastig forandring.

Hensigten er, at man med ligeligt kapitalindskud og samling af en række fælles aktiviteter omfattende administration, økonomi, produktion, salg og distribution, kan etablere en mere rationel produktion i henholdsvis København og Viby J samt få kapitalstyrke til at gå ind i en række nye medierelaterede aktiviteter.

Danmarks oplagsmæssigt største avis - Morgenavisen Jyllands-Posten - vil ligesom Politiken-fondens to aviser Politiken og Ekstra Bladet bevare deres absolutte redaktionelle uafhængighed, forskelligheder og politiske ståsteder. Flittige avislæsere vil vide, at den redaktionelle linje i de tre blade mildt udtrykt er meget forskellig og rækker fra Jyllands-Postens borgerligt liberale ståsted til den social-liberale målsætning i Politikens hus...

BRANCHENYT
Læs også