Dom udløser krav om anerkendelse af afviste rygskader

En Højesteretsdom fra i går betyder, at en strøm af tidligere afviste arbejdsskader kræves genrejst i Den Sociale Ankestyrelse. I FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte) vurderes det, at der ligger flere hundrede arbejdsskadesager, som tidligere er blevet afvist, men som forbundet nu vil forsøge at få kørt igen.

Det sker, efter at Højesteret torsdag afsagde en dom i en sag for et medlem af HK, hvor det blev slået fast, at et knæk i ryggen ikke altid kan forudses, og derfor skal en sådan skade anerkendes som en arbejdsskade.

Hidtil er en lang række sager om pludseligt opståede arbejdsulykker blevet afvist med begrundelsen, at de var "forventelige", men efter torsdagens dom er der optimisme i FOA. Også i Dansk Metal ligger der allerede et par sager klar...

Læs også
Top job