Bedre indtjening i TDC

Telekoncernen TDC regnskab for 2. kvartal viser et svagt fald i omsætning, men bedre indtjening end i samme kvartal året før. TDC fastholder sine forventninger til omsætning og resultat for hele året.

Målt på første halvår har TDC stort set uændret omsætning i forhold til året før på 25,3 mia. kr. Nettoresultatet er vokset fra knap 500 mio. kr. til 1,2 mia. kr. I Danmark er omsætningen fra fastnettelefoni faldet i forhold til samme kvartal året før, men det opvejes til dels af højere abonnementer.

Omsætningen på mobiltelefoni i Danmark er steget kraftigt, takket være større omsætning pr. kunde. TDC Switzerland har øget omsætningen med 13 pct. til knap 2,2 mia. kr. for kvartalet. Målt på 1. halvår er omsætningen i Schweiz næsten en mia. kr. højere end året før, og der er nu et pænt overskud...

BRANCHENYT
Læs også