Sponsorudgifter i søgelyset

Det er en forudsætning for fuld fradragsret, at virksomheden opnår en reklameværdi, der står i rimeligt forhold til sponsorbidraget.

Fradrag for sponsorudgifter har i de seneste år været i skattevæsenets søgelys. Sponsorudgifter kan fratrækkes, hvis der er tale om en reel reklameudgift. Men ikke sjældent er der forskel på virksomhedens og skattevæsenets opfattelse af, hvad der er en reklameudgift. Hertil kommer, at modtager sponsoren modydelser for sponsorstøtten, er der grundlag for beskatning af sponsoren.

I Jyllands-Posten blev for nylig omtalt skattemyndighedernes undersøgelse af virksomheders fradrag for sponsorudgifter. Der var afdækket eksempler på omgåelse og direkte misbrug af fradragsreglerne for sponsorstøtte...

BRANCHENYT
Læs også