Ny lov: Større bøder

Den nye konkurrencelov, som træder i kraft den 1. august, skærper sanktionerne overfor virksomheder, der overtræder loven, og giver nye beføjelser til Konkurrencestyrelsen.

Erhvervslivet vil fremover blive straffet med væsentligt højere bøder end hidtil, hvis de snyder forbrugerne ved at overtræde konkurrencelovgivningen. Den nye konkurrencelov, der træder i kraft den 1. august, mangedobler bødestraffen, og ved de meget alvorlige sager starter sanktionerne ved 15 mio. kr.

Den nye konkurrencelov blev vedtaget af Folketinget for få uger siden, og netop straffen for at bryde konkurrencereglerne var et af stridsemnerne. Socialdemokratiet ønskede loven skærpet endnu mere, så topcheferne ved grove lovovertrædelser risikere at blive sendt i fængsel. Det var der dog ikke politisk flertal for, og i stedet blev det til tre forskellige bødeklasser:..

BRANCHENYT
Læs også