Selvstændige bag øget gæld til det offentlige

En ny selvstændighedstrang inden for erhvervslivet har de senere år været stærkt medvirkende til, at gælden til det offentlige pludselig er stigende. Efter at de kommunale pantefogeder op gennem 1990'erne har været særdeles effektive til at inddrive gæld fra både private og erhvervsliv med det resultat, at gælden til det offentlige faldt år efter år, er der nu sket en kursændring. Pantefogederne kan ikke længere holde gældsstigningen i ave.

»Det skyldes bl.a. en udbredt selvstændighedstrang hos mange lønmodtagere. Stigningen i antallet af små momsregistrerede virksomheder er steget dramatisk, fordi mange virksomheder opfordrer deres ansatte til at nedsætte sig som selvstændige underentreprenører, der stort set har det samme tilknytningsforhold til den store virksomhed, som de hidtil har haft,« siger formanden for de kommunale pantefogeder, inkassochef Jørgen Petersen, Århus...

BRANCHENYT
Læs også