Choktal for svine- avleres indtjening

Det står langt værre til for indtjeningen specielt blandt svineavlere end hidtil antaget. Indtjeningen for svinebønder falder fra 720.000 til 190.000 kr.

Dansk landbrug bliver i år ramt af en økonomisk nedtur, der er langt værre end hidtil forudset. Svineavlerne bliver ramt hårdest med driftsresultater, der i gennemsnit falder fra 720.000 til 190.000 kr.

Det samlede driftsresultat for landbrugets tre store brancher - svin, kvæg og planter - falder fra 6,3 mia. kr. i 2001 til 2,7 mia. kr. i år...

BRANCHENYT
Læs også