Flere gravide bliver afskediget

Fuldstændig ligesom HK har også Firma-Funktionærerne oplevet en stigning i antallet af sager om opsigelser af gravide og medlemmer på barselsorlov.

Kåre Mønsted, juridisk chef i Firma-Funktionærerne, siger, at der i 2001 er sket en markant stigning af ligebehandlingssager, efter at tallet har ligget nogenlunde stabilt de foregående år...

BRANCHENYT
Læs også