Ingen hjælp fra Sverige til Danmark i EU-klimastrid

Selv om vort svenske broderfolk teknisk set havde mulighed for at hjælpe Danmark i klimastriden med EU, viste Sverige på mødet mellem EU's miljøministre mandag ingen vilje til at rage kastanjerne ud af ilden for den danske miljøminister, Hans Christian Schmidt (V).

- Danmark er jo også et meget miljøvenligt land, så jeg går ud fra, at danskerne gerne selv vil leve op til deres forpligtelser i forbindelse med Kyotoaftalen, sagde en svensk EU-diplomat til Ritzau.

Sagen er, at Sverige i december sidste år præsenterede en målsætning om, at det i stedet for at øge CO2-udslippet med fire procent - som Kyotoaftalen tillader det - frivilligt vil reducere med fire procent. Altså en nettoreduktion på otte procent. Og målt i ton CO2 svarer det næsten nøjagtigt til Danmarks "efterslæb". Men Sverige, der slap billigt i Kyoto, har ikke været særlig villig til at hjælpe Danmark ud af klimastriden med de andre EU-lande...

BRANCHENYT
Læs også