EU vil kopiere dansk forsikringslov

EU er klar med skrappere regler for, hvor store reserver, livs- og forsikringsselskaber i EU skal have. De eksisterende 20 og 30 år gamle direktiver for livs- og forsikringsselskaber skal erstattes af et nyt. Og EU-Kommissionen vil ikke kun øge kravene til selskabernes solvens, men også indføre danske regler om forsikringstilsyn i hele EU.

I dag er det kun i Danmark og Frankrig, at finanstilsynene må gribe ind over for livs- og pensionsselskaber, inden det er gået galt. I de andre EU-lande griber man først ind, når solvenskravene er overskredet, og skaden er sket. Og det er ikke hensigtsmæssigt.

I det nye direktiv fra Kommissionen har man derfor indført bestemmelser, der siger, at et finanstilsyn må gribe ind tidligere: Nemlig allerede når et forsikringsselskab er i vanskeligheder og kundernes interesser truet. Også selv om selskabet stadig opfylder de formelle solvenskrav i direktivet. Det er Finanstilsynets meget omtalte "gule lys" fra bl.a. efterårets PFA-krise, der dermed indføres i hele Europa...

BRANCHENYT
Læs også