LO-forbundene må ikke oprette tværfaglig A-kasse

LO's 20 forbund vil ikke risikere strandhugst blandt medlemmerne af de interne A-kasser.

LO har derfor indgået musketer-ed på, at ingen af LO-forbundene i løbet af det kommende år giver sig til at optage andre medlemmer end de fagligt relevante.

Muligheden opstår ellers, hvis regeringens bebudede forslag om oprettelsen af flere tværfaglige A-kasser bliver vedtaget i løbet af foråret. Regeringen vil selv lægge for med en statslig tværfaglig A-kasse, hvor alle lønmodtagere vil kunne blive optaget på tværs af faggrænser. Regeringen vil også give mulighed for, at andre kan lave tværfaglige A-kasser. I dag er der kun én tværfaglig A-kasse, nemlig den kristelige A-kasse. Men LO's hovedbestyrelse besluttede fredag, at ingen af A-kasserne under LO's medlemsforbund udvider deres nuværende faglige områder, uden at det er aftalt i fællesskab...

BRANCHENYT
Læs også