DSB tilbud kulegraves

Alt tyder på, at Rigsrevisionen skal kulegrave, om det gik rigtigt til, da Trafikministeriet vragede DSB, selv om selskabet gav det billigste tilbud ved udliciteringen af togdriften på en række strækninger i Midt- og Vestjylland.

»Der er intet, der sandsynliggør, at det var forsvarligt af Trafikministeriet at afvise DSB's tilbud. Derfor vil jeg bede Rigsrevisionen om at gennemgå forløbet for at vurdere, om licitationsreglerne er blevet fulgt,« siger Peder Larsen (SF), der er formand for Folketingets statsrevisorer.

Trafikminister Flemming Hansen (K) skal i dag i Folketingets trafikudvalg redegøre for beslutningen om at fravælge DSB, men Peder Larsen forventer ikke, at det kan afværge, at Rigsrevisionen bliver inddraget...

BRANCHENYT
Læs også