Nordisk samarbejde skal tiltrække mega-forskningsprojekt

Forskere fra Danmark, Sverige og Norge er gået sammen om at få et stort europæisk forskningsanlæg trukket til Øresundsregionen. Projektet vil tirsdag blive præsenteret for en række skånske kommuner, der har meldt interesse for at være vært for det store anlæg til en samlet anlægspris på ca. 12 milliarder kroner.

Udvælgelsen af den kommune, der skal være bud på et værtssted for anlægget, skal være på plads til en konference i Bonn, Tyskland, i maj, hvor de forskellige europæiske lande vil indstille deres kandidater til værtsskabet.

Forskningscentret er et neutronanlæg, som skal bringe Europa internationalt i front i forhold til både USA og Japan, hvor tilsvarende anlæg er under opførelse i disse år. Hvis alt går efter planen, vil centret, European Spallation Centre, blive verdens kraftigste neutronkilde og muliggøre landvindinger inden for materialevidenskab, nanoteknologi og bioteknologi. ESS-anlægget forventes endeligt bevilget af EU og de europæiske regeringer i 2004 og kan derefter være klar til brug i 2010...

BRANCHENYT
Læs også