Esbjerg-fiskere kan få skærpede straffe

Danske industrifiskere vil bruge alvorlige overtrædelser af reglerne til at rejse en ny diskussion om kapaciteten i branchen. Fiskedirektoratet overvejer samtidig skærpede sanktioner mod fiskere i Esbjerg, som har brudt reglerne.

I sidste uge udstedte Fiskeridirektoratet forbud mod industrifiskeri i store del af Nordsøen. Det kom efter en række sager i Esbjerg, hvor der var konstateret overtrædelser af reglerne om bifangst i lasterne. Fartøjerne medbragte meget store mængder af spisefisken sild, der ellers kun må fanges som bifangst til eksempelvis brisling. Denne og andre lignende fiskearter går til industriforarbejdning af fiskemel og -olie. I nogle tilfælde fyldte sild hele 90 pct. af Esbjerg-fartøjernes last.

Overtrædelserne kommer netop som fangsten efter brisling er ved at være overstået - og industrifiskeriet skal vente på tobis-sæsonen, der begynder i marts/april...

BRANCHENYT
Læs også