Bedre vilkår for rederierne

Rederierne er meget tilfredse med den nye regerings handlekraft. Efter at de i tre år har forhandlet om indførelse af tonnageskat med den daværende regering, er det nu en kendsgerning, at denne særlige skatteordning bliver gennemført. Nogle af rederierne kan oven i købet forvente at gøre brug af ordningen i regnskaberne for 2001.

Formålet med tonnageskat er at forbedre danske rederiers konkurrenceevne. En forudsætning for dette er, at de skatteregler, der tilbydes i Danmark, ikke afviger væsentligt fra de regler, der tilbydes i andre lande. Og det har de hidtil gjort. Det er snart fire år siden, at det første af EU's medlemslande, nemlig Holland, på opfordring af EU-Kommissionen indførte tonnageskat. Siden er flere lande fulgt efter. Det gælder Storbritannien, Tyskland og Grækenland. De øvrige lande har spørgsmålet på den politiske dagsorden.

»Vi er meget glade for den hurtige beslutning. Det viser, at regeringen lægger vægt på at styrke dansk skibsfarts internationale konkurrenceevne og at fastholde Danmark som en søfartsnation,« siger formanden for Danmarks Rederiforening, direktør i A.P. Møller, Knud Pontoppidan...

BRANCHENYT
Læs også