Billig vej til renere Østersø

Dansk miljøstøtte til vandprojekter i Østeuropa har ført til væsentligt lavere udslip af kvælstof og organisk materiale til Østersøen. Og prisen for at mindske forureningen af havet har været langt billigere end den tilsvarende spildevandsrensning i Danmark.

Det fremgår en af rapport, som konsulentfirmaet Cowi har lavet for Miljøstyrelsen. Rapporten gennemgår den danske støtte til vandprojekter fra april 1991 til april 2001.

Rapporten viser, at det i Østeuropa har kostet 135 kr. per kilo fjernet kvælstof. Til sammenligning var prisen i den danske vandmiljøplan cirka 360 kr. per kilo fjernet kvælstof. Det danske bidrag har været 22 kr. per kilo, mens resten kommer fra landene selv eller andre internationale donorer...

BRANCHENYT
Læs også