Bagmandspoliti tager insider-afgørelse til efterretning

Bagmandspolitiet er uenige i afgørelsen, men må tage til efterretning, at det ikke lykkedes at få Højesteret til at afgøre, om en insidersag mod blandt andre Finansforbundets formand Allan Bang skal sendes til udtalelse i EF-domstolen. Procesbevillingsnævnet afslog fredag Bagmandspolitiets ønske om at få Højesterets vurdering.

Statsadvokat Henning Thiesen, chef for Bagmandspolitiet, siger til nævnets afgørelse, at man havde en anden opfattelse, men at det så nu er landsrettens kendelse, der er gældende. Østre Landsret besluttede i oktober at sende sagen til udtalelse i EF-domstolen.

- Der skal nu indhentes en præjudiciel kendelse, og den må de danske domstole så tage stilling til, siger Henning Thiesen, der ikke vil vurdere, hvor meget sagen bliver forsinket af, at EF-domstolen bliver indblandet...

BRANCHENYT
Læs også