Færøerne og Island indgår fiskeriaftale

Færøernes og Islands fiskeriministre - henholdsvis Jørgen Niclasen og Arni M. Mathiesen - har i Torshavn indgået en fiskeriaftale for det nye år. Aftalen medfører, at begge parter i år 2002 kan fiske den samme mængde fisk i hinandens havområder.

Parterne er dog samtidig på grund af usikkerhed om hvorledes den truede fiskeart blåhvilling/kulmule skal fordeles mellem en række kyststater blevet enige om, at aftalen kan revurderes senest 15. marts.

De fire aftaleparter Island, Færøerne, EU og Norge skal i februar mødes i Bruxelles på øverste politiske plan for endnu engang at forsøge at blive enige om, hvordan fiskebestanden blåhvilling/kulmule kan beskyttes. Hidtil er de fire parter på trods af adskillige møder hverken blevet enige om hvor meget den samlede kvote skal reduceres i indeværende år, samt hvor stor en procentdel af den samlede kvote hver land har ret til...

BRANCHENYT
Læs også