Dansk brødhvede for ringe

Marken er mejet, og kornet er høstet - det kan bare ikke sælges. De danske landmænd, der dyrker brødhvede, er ved at blive trængt helt ud af hjemmemarkedet af udenlandske konkurrenter, der kan levere bedre korn til lavere pris.

Kvaliteten af brødhvede fra danske marker er gradvist blevet ringere de senere år, og resultatet er nu, at størstedelen af det brød, de danske forbrugere spiser, er fremstillet af udenlandsk mel.

Baggrunden for udviklingen er primært de danske miljøregler - i blandt andet vandmiljøplanerne - som begrænser den mængde gødning, landmændene må tilføre jorden. Restriktionerne gør det vanskeligt for landmændene at levere brødkorn af den fornødne kvalitet. Udenlandske landmænd i blandt andet Tyskland er underlagt lempeligere regler. De må bruge mere gødning og kan dermed producere brødkorn af en højere kvalitet...

BRANCHENYT
Læs også