Fremgang for Glunz og Jensen

Ringsted-virksomheden Glunz og Jensen fik i første halvår af 1999/00 en fremgang i nettoomsætningen på 41 procent til 403 mio. kr. set i forhold til samme periode sidste år.

Fremgangen, der var større end forventet, skyldtes start på leverancer, der var forventet påbegyndt i sidste halvår af det indeværende regnskabsår, oplyser virksomheden...

BRANCHENYT
Læs også