1998 et godt år for fiskeriet

1998 var et godt år for danske fiskere. I gennemsnit havde hver fiskerfamilie en indkomst på 539.000 kr., og det er 86.000 kr mere end i 1997, viser en ny statistik fra Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut.

Beregningerne viser, at en gennemsnits fiskeribedrift i 1998 havde et bruttoudbytte på 2,5 mio. kr., omkostningerne til driften lå på 1,9 mio. kr., og driftsoverskuddet blev på 580.000 kr. Driftsoverskuddet - det er overskuddet før betaling af renter - steg fra 1997 til 1998 med 21 pct., og det skyldes, at fiskerne bruttoudbytte i samme periode steg med godt 15 pct...

BRANCHENYT
Læs også