20 millioner til turisme

Udviklingen af nye ferieformer eller måder at bestille ferie på kan give løft til hele turistbranchen. Det er baggrunden for, at regeringen har besluttet at afsætte 20 mio. kr. til såkaldte centerkontrakter inden for turismeerhvervet. Herved kan f.eks. brug af Internet eller særlige foranstaltninger for handicapturister blive gransket nærmere.

Erhvervsminister Pia Gjellerup (S) gav meddelelse herom, da hun mandag talte på Danmarks Turistråds efterårskonference i København. Private virksomheder, ét eller flere af de etablerede videnmiljøer inden for turismebranchen - såsom Danmarks Turistråd, Turismens Udviklingscenter eller de regionale turismeudviklingsselskaber - og en offentlig forskningsinstitution kan som led i disse kontrakter indgå bindende aftale om et konkret udviklingsprojekt...

BRANCHENYT
Læs også