Finansalliance undersøges

Konkurrencestyrelsen ser nærmere på, om det nye salgssamarbejde mellemDen Danske Bank og Topdanmark hæmmerkonkurrencen.Konkurrencestyrelsen vil se den nye forbrødring mellem Den Danske Bank og Topdanmark efter i sømmene. De to nye partnere er enedes om, at Topdanmark i en milliardhandel køber hele storbankens forretning inden for skadeforsikring.

Desuden skal Topdanmark fremover levere forsikringer til salg i Den Danske Banks 400 bankfilialer rundt omkring i landet. Samtidig beholder Topdanmark en tilsvarende salgsaftale med BG Bank og sætter sig dermed på et salgsnet, der omfatter hver tredje af alle danske bankfilialer.

Dermed har kun to forsikringsaktører - Topdanmark og Tryg-Baltica - sikret sig kontrollen over godt 50 pct. af de bankfilialer, der er strøet ud over landkortet. Tryg-Baltica sælger via Unibanks 366 filialer. Dertil kommer de to koncerners egne 130 salgskontorer og omkringfarende assurandørkorps.

Magten på få hænder

Alliancen mellem Topdanmark og Den Danske Bank giver med andre ord skruen endnu et vrid i et marked, hvor magten i forvejen er samlet på færre hænder end i noget andet, vesteuropæisk land.

Aftalen mellem Topdanmark og Den Danske Bank skal ifølge loven kun indberettes til konkurrencemyndighederne, hvis der er en konkret mistanke om, at den hæmmer konkurrencen. Men Konkurrencestyrelsen behøver ikke stille krav om granskning:

»Vi vil gerne se på den aftale, og aftaleparterne har ladet os forstå, at de af egen drift agter at anmelde den til os,« siger kontorchef Hans Kierkegaard, Konkurrencestyrelsen.

Ordførende direktør Peter Straarup, Den Danske Bank, og adm. direktør Michael Pram Rasmussen, Topdanmark, bekræfter begge, at en skrivelse er på vej til konkurrencemyndighederne.

Provision til bankerne

»Men vi forventer på ingen måde, at det vil skabe problemer, for konkurrencebilledet bliver ikke ændret af denne aftale,« siger Michael Pram Rasmussen med henvisning til, at de to finanskoncerner afregner alle solgte forsikringer på markedsvilkår.

Det vil sige, at Topdanmark betaler provision til Den Danske Bank, hver gang storbanken sælger en skadeforsikring til sine kunder.

Ud over det nye forsikringssamarbejde agter Konkurrencestyrelsen at skærpe sin overvågning af finanssektoren generelt for at kontrollere, om de store spillere misbruger dominansen til at bremse den fri konkurrence.

Avance på PBS i søgelyset

Blandt de sager, konkurrencemyndighederne skal se nærmere på, er bankernes indtjening på PBS-systemet, brancheaftaler om samarbejder om bl.a. retshjælpforsikring og udarbejdelse af lægefaglige vurderinger i invalidesager og det netværk af formidlingsaftaler på kryds og tværs, der fik et nyt, stort medlem af familien i går med Topdanmarks aftale med Den Danske Bank.

..

BRANCHENYT
Læs også