Skatteplan rammer skævt

Skatteminister Ole Stavads planer om at stramme skatten væsentligt for de ca. 10.000 danskere, der arbejder i de nordiske lande, diskriminerer ansatte i det private erhvervsliv. De rammes af lovændringen og må betale op til 60 pct. skat af deres udenlandske indtægt til Danmark.

Andre danskere, der arbejder inden for den offentlige sektor i Norge og Sverige, undgår skattestramningen. De kan fortsat nøjes med den langt mildere beskatning fra 25 til 35 pct. i disse lande.

Skatteministeriets jurister bekræfter over for Jyllands-Posten, at man i lovforslaget har glemt at tage artikel 19 i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst i ed. Den siger, at en dansker, der arbejder for »en kontraherende stat, dens politiske underafdelinger, lokale myndigheder eller offentlige institutioner« kun kan beskattes i den stat, hvor arbejdet udføres.

Følere fra ministerium

Jurister i Skatteministeriet indrømmer, at der er tale om forskelsbehandling. Derfor er der sendt følere til de andre nordiske lande for at høre, om de vil acceptere en ændring.

Hvis ikke, betyder det f.eks., at den overvejende del af de danske læger, der tager et vikariat på et svensk sygehus, slipper med den milde svenske beskatning på ca. 35 pct. af indtægten.

Det er stik mod Skatteministeriets intentioner. I lovforslaget om ændret skatteopkrævning, som blev sendt til høring i begyndelsen af oktober, blev netop lægernes beskatning trukket frem som eksempel i følgende konklusion:

»...hermed fjernes de skattemæssige incitamenter for f. eks. danske læger til at udføre vikararbejde i disse lande fremfor i Danmark og Grønland«.

Loven skal gælde fra nytår

Men det holder ikke. Loven betyder, at kun danske skatteydere, der arbejder i den private sektor i de nordiske lande, kan omfattes af den planlagte omlægning af beskatningen fra eksemptionsprincippet til credit-metoden.

I dag beskattes alle efter eksemptionsprincippet, hvilket betyder, at de kun betaler skat til det land, hvori arbejdet udføres.

Med omlægningen vil skatteminister Ole Stavad beskatte den udenlandske indtægt, som om den er tjent i Danmark.

Den skat, som lønmodtageren betaler i arbejdslandet, trækkes så fra i årsopgørelsen, som det danske skattevæsen sender til skatteyderen.

Hvis loven skal træde i kraft fra nytår, som planlagt, skal den vedtages inden udgangen af november.

..

BRANCHENYT
Læs også