DSB-aftaler hindrer salg

Til trods for de mange interesserede private købere til DSBs kriseramte stykgodsdivision, DSB Gods, kan et salg blive blokeret .

Ud af 900 ansatte i stykgodsdivisionen er omkring 300 medarbejdere ansat som tjenestemænd, der ved et salg vil medføre en millionomkostning og store tab for DSB. DSB er som selvstændig offentlig virksomhed sandsynligvis nødt til at låne pengene i banken for at slippe ud af det økonomiske problem.

Ingen af de private aktører vil overtage den økonomiske byrde, der følger med de statslige tjenestemænd, og det kan derfor blive en farlig sten på vejen i DSBs forsøg på at slippe af med divisionen, mener bl.a. Vognmændenes brancheorganisation, Dansk Transport & Logistik (DTL).

Organisationen retter en hård kritik mod staten, der trods tidligere og lignende problemer i f.eks. det skandaleramte og statsejede busselskab Combus, stadig ikke har en model til at løse tjenestemandsproblematikken.

»Man kan undre sig over, at staten endnu ikke har fundet en model, der kan løse problemet med tjenestemænd-forpligtelser, når man frasælger dele af den offentlige sektor. Det er svært at prisfastsætte og finde ud af, hvem der i sidste ende skal bære den økonomiske byrde med de mange tjenestemænd,« siger ordførende direktør i DTL, Michael Svane.

400 millioner afsat

DSB har ifølge regnskabet og Finansloven hensat 400 mio. kr. til dækning af tjenestemandsforpligtelser.

»Men hvis man nærlæser tallene er der blot tale om en tilladelse og accept fra staten til, at DSB kan låne pengene til bl.a. pensionerne til tjenestemændene. DSB har ikke pengene,« siger Michael Svane, der mener, at der forsat er alt for mange ubekendte størrelser i stykgodsdivisionen, og det gør det umuligt at fastsætte en pris.

»Umiddelbart er der ingen private købere, der har lyst til at overtage den økonomiske byrde med de mange tjenestemænd. Og derfor kan tjenestemændene direkte stille sig i vejen for et salg,« siger Michael Svane.

Stykgodschef i DSB, Arne W. Svendsen bekræfter, at DSB er nødt til at finde en løsning for de mange tjenestemænd, hvis togselskabet skal gøre sig håb om at slippe af med stykgodsdivisionen, men han ønsker ikke at uddybe DSBs planer og mulige løsninger:

»Tjenestemænd kan kun ansættes af staten, og hvis et salg kommer på tale, skal der findes en løsning, og der findes flere forskellige muligheder. Men jeg vil ikke konkret redegøre for vores planer,« siger Arne W. Svendsen, der heller ikke ønsker at oplyse, hvad tjenestemændene kommer til at koste.

..

BRANCHENYT
Læs også