A.P. Møller satser på efteruddannelse

A.P. Møller satser millionbeløb på efteruddannelse af sine medarbejdere. Mandag tages den hidtil største enkeltinvestering, et træningscenter til 45 mio. kr., i brug. Centret, der ligger i Rantzausminde på Sydfyn, er målrettet efteruddannelse af medarbejdere på boreplatforme og på skibe. Emnerne, de skal undervises i, er samarbejde, kommunikation og ledelse.

Eksplosion på boreplatform

Der ligger mange års erfaring og også dårlige oplevelser bag indretningen af det nye træningscenter. Rent faktisk var det en eksplosion på boreplatformen Mærsk Explorer i 1978, som for alvor fik rederiet A.P. Møller til at investere i efteruddannelse. Man ville for alt i verden undgå gentagelser og besluttede, at skulle der ske fejltagelser, skulle de ske på kurser. Rederiet oprettede sit første træningscenter, Maersk Drilling Centre, som var specialindrettet til folkene på boreriggene. I en boresimulator blev de udsat for alle tænkelige besværligheder og lærte at løse dem.

Men også på skibene skete uheld. I takt med at skibene blev større og teknologisk mere avancerede, oplevede rederiet fejl.

»Der skete så store teknologiske spring i slutningen af 1980'erne, at det var svært for medarbejderne at følge med. Skibene og teknikken udviklede sig konstant. Farten blev sat op. Der blev sejlet på marginalerne. Derfor blev det besluttet, at også de sejlende medarbejdere skulle tilbydes efteruddannelse,« oplyser chefen for det nye træningscenter, Maersk Training Centre, Jørgen Haagen Frederiksen.

De store forandringer ligger ikke i at lære at sejle et skib. Det kan de. Det, der er behov for, er at blive bedre til at samarbejde, til at kommunikere og til at udnytte alle kræfter i besætningen.

Den gammeldags kaptajn

»Den gammeldags kaptajn, der tror, han kan klare alt alene, har ingen plads i flåden mere. Kaptajnen skal acceptere, at de er tre-fire personer om jobbet. Det er noget af det, vi træner her.«

Tankegangen bag den måde, der trænes på i det nye center, er inspireret af flyindustrien. Her har man længe kendt til simulator-træning som måden til at afprøve alle former for vejrlig og uheld. Centret er indrettet med en boresimulator, hvor medarbejderne kan blive bragt i dramatiske og krævende situationer. Simulator-lokalet er udstyret med samme teknik som på platformen. På væggen kører en video, som viser det billede, man ser ud af virkelighedens vindue. Lyde fra helikopterdæk, maskinrum, søgang og blæst er med til at forstærke indtrykket af, at dette er en arbejdsplads på Nordsøen.

Et andet lokale er udstyret med verdens mest moderne positioneringssystem, dvs. et elektronisk system, som kan fastholde et skib på samme position uanset vejr og vind. Systemet benyttes især på de forsyningsskibe, som betjener olieindustrien.

»Visse kunder stiller krav om, at vore medarbejdere har certifikat i at benytte dette udstyr. Ofte går arbejdsopgaven ud på at placere et anker eller en kæde på flere hundrede meters havdybde og med et par meters præcision,« fortæller Jørgen Haagen Frederiksen.

Samarbejde i tilfælde af brand skal trænes i en specialindrettet røgdykkerbane, et lokale, der er indrettet som bunden af et skib med små mandhuller og andre besværligheder, som røgdykkerne skal lære at bevæge sig i med alt udstyret på ryggen.

»Vi lærer dem, at de ikke skal blive bange for røg og mørke ved at træne i så naturlige omgivelser som muligt.«

Kontrol af forskellige typer kølecontainere bliver et helt nyt efteruddannelsesområde i Mærsk-regi. Efter at rederiet har opkøbt det ene containerrederi efter det andet - senest Safmarine og Sea-Land - kommer medarbejderne ud for at skulle overvåge kølecontainere, som styres af mange forskellige systemer.

»Kunderne stiller krav om, hvilken temperatur deres varer skal transporteres under og får som dokumentation udleveret en kontrolseddel, som viser temperaturerne under hele sejladsen. Det er afgørende, at vore medarbejde kender alle de systemer, vi nu arbejder med i flåden. Og dem kan de træne brugen af her i centret,« forklarer Jørgen Haagen Frederiksen.

Centret har 17 instruktører

17 instruktører, alle med flere års erfaring fra flåden eller fra en borerig, er tilknyttet det nye center, som forventer at efteruddanne ca. 2000 medarbejdere årligt. I dag bliver det officielt indviet af skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller.

..

BRANCHENYT
Læs også