Rekordlav ledighed i hårdt ramt region

Ledigheden i landets hårdest ramte region er rekordlav. Storstrøms Amt oplever nu den hidtil laveste arbejdsløshedsprocent siden oliekrisen i 1973. Ledigheden i amtet er på 6,8 pct., fremgår det af de seneste tal fra det lokale arbejdsmarkedsråd. Gennemsnittet for hele landet er i øjeblikket på 5,7 pct.

Opsvinget

Årsagen til den lave ledighed i også Storstrøms Amt er især det generelle økonomiske opsving:

»Normalt forplanter opsvinget sig sent i vores region i forhold til resten af landet. Men det er den effekt, vi ser nu,« siger fuldmægtig Jørgen Hinderfeldt Andersen, AF i Storstrøms Amt.

I juni 1999 var i alt 8646 personer ledige i amtet, og det betyder, at ledigheden er faldet med godt 8 pct. fra juni 1998 til juni 1999. I amtet er der dog store geografiske forskelle på ledighedsprocenten. Således kan Næstved-området melde om en ledighed på 5,1 pct., mens Vestlolland med hovedbyen Nakskov stadig har en ledighed på over 10 pct.

Faldet i ledigheden er størst blandt de arbejdsløse kvinder. Det største fald i kurven er således registreret inden for bl.a. medlemmerne af HK og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD). Optimismen er dog svær at spore i den lokale KAD-afdeling i Maribo:

»De nye arbejdspladser opstår i Næstved. Det er ikke hos os, at ledigheden falder,« siger Pia Svensson, formand for KAD i Maribo på Lolland.

Eftersøgning

Formanden eftersøger flere virksomheder, der ligesom vindmølleproducenten Vestas vil etablere sig på øen. Vestas er i gang med at opføre en fabrik i Nakskov, hvilket både arbejdsgivere og fagforbund håber vil bringe en del arbejde til lokale underleverandører med sig. Dertil kommer, at Vestas allerede i år skal bruge 150-200 medarbejdere på fabrikken.

»Mange lokale iværksættere og virksomheder sporer alene af den grund større optimisme,« mener Willi Becke, malermester og næstformand for det lokale arbejdsmarkedsråd. Han har tiltro til, at udviklingen fortsætter i en positiv retning i de næste par år.

Storstrøms-regionen har gennem de seneste år modtaget massiv økonomisk hjælp. Alene Lolland har siden slutningen af 1980'erne modtaget i alt over en halv mia. kroner fra den danske stat og EU til at arbejde sig ud af den krise, som ikke mindst opstod, da Nakskov Skibsværft lukkede.

..

BRANCHENYT
Læs også