Fiskeri omsatte mere trods snærende bånd

Fiskerne har haft et rimeligt år, selv om kvoterne er faldet. Og priserne på konsumfisk har været gode, mens prisen på industrifisk har rettet sig. Det gav en samlet omsætning for dansk fiskeri i 2006 på cirka 3,2 milliarder kroner - ti procent mere end året før.

Det fortalte formanden for Danmarks Fiskeriforening, Flemming Kristensen, på generalforsamlingen i Ebeltoft.

Den ellers gængse tordentale mod myndighedernes indgreb i fiskerierhvervet var til dels forstummet, men formanden gentog da fiskerierhvervets generelle og konstante frustration over de mange forskellige måder, fiskeriet reguleres på i kampen for at bevare bæredygtige fiskebestande og samtidig skabe grobund for et levedygtigt fiskerierhverv...

BRANCHENYT
Læs også