Bavarian Nordic udsteder nye aktier

Bavarian Nordic planlægger en fortegningsemission på 250-300 mio. kr. og har derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Foto: Michael Mottlau

Emissionen ventes gennemført i starten af 2010, under hensyntagen til bl.a. markedsforholdene. Det oplyser selskabet.

- For at opnå fleksibilitet til at kunne gennemføre selskabets aktiviteter inden for både biodefence og cancer, har Bavarian Nordic gennemført konkrete sonderinger til sikring af et optimalt finansielt grundlag, og har efter dialog med udvalgte aktionærer konkluderet, at en fortegningsemission vil være den mest hensigtsmæssige løsning. Bavarian Nordic venter et provenu fra emissionen i niveauet 250-300 mio.kr., skriver selskabet...

BRANCHENYT
Læs også