Jyske Bank henter milliard på børsen

Banken har afsluttet sin fortegningsretsemission, der blev fuldtegnet.

Anders Dam, adm. direktør, Jyske Bank. Foto: Morten Flarup Foto: Morten Flarup

Resultatet blev, at der blev tegnet 10.800.000 stk. nye aktier, hvilket gav et bruttoprovenu på 1188 mio. kr. Efter fradrag af omkostninger i forbindelse med emissionen venter banken at modtage et nettoprovenu på 1139 mio. kr.

Emissionen bringer bankens kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital fra 10,9 procent til 12,1 procent, kernekapitalsprocenten inkl. hybrid kapital op fra 12,6 procent til 13,8 procent og solvensprocenten op fra 14,4 procent til 15,6 procent.

Efter registreringen af kapitalforhøjelsen vil bankens samlede aktiekapital udgøre nom. 648 mio. kr., fordelt på 64,8 mio. stk. aktier.

BRANCHENYT
Læs også