Eksporten af smågrise stiger fortsat

7,2 mio. smågrise og ialt 8,5 mio. levende svin sendes over grænsen her i 2009.

colourbox.com

Eksporten af smågrise fortsætter sin stigningstakt, og alt tyder nu på, at den vil runde 7,2 mio. grise, inden året er omme. Det er et plus på to mio. smågrise eller 38 procent.

Det oplyser Landbrug & Fødevarer på baggrund af tal fra indberetninger til produktionsafgiftsfonden. De sidste to måneder af året ventes ikke at rykke afgørende ved udviklingen.

Frem til oktober i år blev der eksporteret 5,8 mio. smågrise mod 4,2 mio. i samme periode året før.

Samtidig blev der eksporteret knap 950.000 slagtesvin mod 713.000 året før.

Færre eksporterede søer

..

BRANCHENYT
Læs også