Skjern Bank: 165 mio. kr. i kassen

Skjern Bank styrker bankens kapitalgrundlag med i alt 165 mio. kr.

Det er resultatet af det udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital, som banken har gennemført foruden den delvise deltagelse i Bankpakke II. Det oplyser Skjern Bank i en pressemeddelelse.

Ved udløb af udbudsperioden har banken modtaget tegning af kapitalbeviser af det fulde udbudte beløb på i alt 100 mio. kr. Dertil skal lægges de 65 mio. kr. fra bankpakke II, hvorved bankens kapitalgrundlag øges med i alt 165 mio. kr. eller 48 mio. kr. mere end bankens maksimale lånemulighed under Bankpakke II, som var 117 mio. kr.

Tegningen af kapitalbeviserne er fordelt på 600 enkeltpersoner og virksomheder i overvejende grad fra det sydvestjyske område. Ingen enkelttegning overstiger 5 pct. af det tegnede beløb.

- Bankens ledelse udtrykker stor tilfredshed med den stærke opbakning om banken og konstaterer, at bankens kapitalgrundlag - opgjort med basis i seneste offentliggjorte regnskab pr. 30. september 2009 - er solidt med en solvens på 17 pct. og kernekapital 12,4 pct., skriver Skjern Bank i meddelelsen.

BRANCHENYT
Læs også