Sjælsø Gruppen gennemfører kapitaltilførsel

Sjælsø Gruppen har som ventet gennemført sin aktieudvidelse og får tilført lidt over en halv mia. kr. i frisk kapital.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

I alt har selskabet udbudt 50.513.092 nye aktier à nom. 10 kr. til 10 kr. pr. aktie. Udbuddet er sket med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2, således at én eksisterende aktie gav ret til tegning af to nye aktier.

- Den endelige tegning af nye aktier inklusive tegning fra SG Nord Holding A/S blev 21.761.493 aktier, hvilket svarer til 43 pct. af de nye aktier. Garantiaftalen sikrer, at de øvrige udbudte aktier tegnes af Joint Underwriters, der således tegner 28.751.599 aktier, svarende til 37 pct. af det samlede antal aktier i Sjælsø Gruppen A/S efter emissionen, skriver selskabet.

Forventet glæde

..

BRANCHENYT
Læs også