Land & Leisure fik fremgang

Feriehusudlejeren er godt tilfreds med det nye årsregnskab.

Arkivfoto: Colourbox

Resultat af den primære drift (EBIT) endte på 21,7 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. regnskabsåret før.

- Det økonomiske resultat af hovedaktiviteten, formidling af udlejning af ferieboliger, har i et meget konkurrencepræget og vigende marked haft en tilfredsstillende udvikling, skriver selskabet.

For det kommende regnskabsår venter Land & Leisure et resultat af primær drift på 25-30 mio. kr. og et resultat før skat på 24 - 29 mio. kr.

Det er endvidere ledelsens forventning, at den resterende del af lånet, der i 2001 blev optaget i forbindelse med Land & Leisure køb af Dancenter indfries i det kommende regnskabsår.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der for regnskabsåret 2008/09 udbetales udbytte på 4 pct. svarende til 0,12 kr. pr. aktie á 3 kr. De seneste fire år er der ikke udbetalt udbytte

Årsregnskab - Land & Leisure:

..

BRANCHENYT
Læs også